Klankbordgroep

De locatie Braamweg 1 wordt in nauw overleg met omwonenden en belanghebbenden ontwikkeld. Hiertoe is er een Klankbordgroep opgericht die bestaat uit 9 leden. Samen met de ontwikkelaar nemen zij deel in de Overleggroep. De eerste oprichtingsbijeenkomst heeft  begin maart 2010 plaats gevonden. Men heeft kennis kunnen maken met de plek en de eerste denkrichtingen voor de samenwerking en het te doorlopen proces zijn gepresenteerd. Tijdens de 2e bijeenkomst eind maart zijn in gezamenlijkheid de randvoorwaarden voor samenwerking bepaald worden en de rollen gedefinieerd. Mede aan de hand van aanvullende randvoorwaarden ingebracht de klankbordgroep is de 3de bijeenkomst het schetsontwerp van het stedenbouwkundigplan gepresenteerd. De leden van de klankbordgroep hebben in gezamelijkheid kunnen "stoeien" met de verschillende volumes om te komen tot de beste stedenbouwkundige inpassing. De 4e bijeenkomst heeft de klankbordgroep hun keuze gemaakt uit de groslijst van architecten. Een viertal architecten uit deze lijst hebben een schetsontwerp architectuur uitwerken voor De Verborgen Kamer. De geselecteerde architecten zijn Mecanoo, DAT (De Architectenwerkgroep Tilburg), VYA (Vera) en Bedaux de Brouwer. Eind september 2010 zijn de schetsontwerpen gepresenteerd. Bedaux de Brouwer architecten uit Goirle heeft deze prijsvraag gewonnen. Zowel vanuit de klankbordgroep als vanuit de ontwikkelaar had dit bureau de meeste stemmen. Hierna heeft het werk van de architect even stil gelegen omdat wij in afwchting waren van de diverse onderzoeksresultaten. Op dit moment wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de kwaliteit van de plek.

De volgende bijeenkomst met de Overleggroep staat gepland voor oktober 2012.

Hieronder kunt u de verslagen van de Overleggroep downloaden.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuws over De Verborgen Kamer