Onderzoeken

Voor de Braamweg  1 zijn er reeds diverse onderzoeken verricht welke nodig zijn om te komen tot een uiteindelijke bestemmingsplanwijziging, te weten:
- Asbestinventarisatie
- Bomeninventarisatie en onderzoek
- Archeologisch onderzoek
- Cultuurhistorisch onderzoek
- Eco Hydrologisch onderzoek
- Natuurtoets (Flora & Fauna onderzoek)
- Externe Veiligheid

Onderstaand kunt u de onderzoeken downloaden. Eeen groot deel van de onderzoeken is inmiddels getoetst door de gemeente Arnhem

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuws over De Verborgen Kamer