Ontwerpproces

Op 1 december 2009 is de Nota van Randvoorwaarden (NVR) vastgesteld door B&W. De NVR geldt als toetsingskader voor het stedenbouwkundig plan en het bouwplan. Aan de hand van door de klankbordgroep nader geformuleerde voorwaarden zal een eerste aanzet voor het stedenbouwkundig ontwerp worden gegeven. Dit schetsontwerp wordt vervolgens door de stedenbouwkundige gepresenteerd aan de klankbordgroep. Het advies van de klankbordgroep zal waar mogelijk meegenomen worden in het ontwerp en zo komen we in een aantal sessies tot een voorlopig stedenbouwkundigplan.

Voor het ontwerp van de appartementen (architectuur) zal er in samenspraak met de klankbordgroep een architectenselectie plaatsvinden. Het door deze architecten te maken schetsplan zal aan de klankbordgroep worden gepresenteerd. Uit deze voorstellen zal in samenspraak met de gemeente en klankbordgroep het beste schetsontwerp worden geselecteerd. Dit ontwerp zal door de winnende architect verder uitgewerkt worden tot een VO-ontwerp waarna het Stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan definitief gemaakt kunnen worden.

Hieronder kunt u de Nota van Randvoorwaarden downloaden.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuws over De Verborgen Kamer